Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חברת עורכי דין ונוטריון

דיני עבודה

Keyboard and Mouse

החברה בה עבדתם פשטה את הרגל ? אנחנו כאן בשביל לדאוג לזכויות שלכם. נושא ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד מוסדר במסגרת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק").
עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין שמעבידו נשאר חייב לו, עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק; כמו כן זכאי העובד, שהביטוח הלאומי יעביר כספים (גמלה) לקרן הפנסיה שלו, שלא הופקדו בה הסכום הדרוש על ידי המעביד.

השלב בו מודיעה החברה לעובדיה כי היא מפסיקה את פעילותה מגיע בשלב מאוחר יחסית מבחינת העובד שכן בשלב זה החברה כבר אינה מסוגלת לשלם לעובדיה את המשכורות האחרונות, שלא לדבר על פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת דמי הבראה וזכויות נוספות.


פשיטות רגל 
האם ניתן לתבוע במקרה של פשיטת רגל את החברה עצמה?
לא בדיוק. החוק אוסר על הגשת תביעה לבית המשפט כנגד פושט רגל או חברה בפירוק.
חברה הנקלעת למצב של חדלות פירעון, תגיע לרוב להליך של פירוק. את הליך פירוק יכולים להתחיל : כל אחד מנושיה של החברה (לרבות העובדים) או החברה בעצמה. במסגרת חלוקת נכסי החברה לנושיה, החובות לעובדים נמצאים בדין קדימה, ויש להם עדיפות על פני נושים אחרים.
במרבית המקרים, בשלב בו החברה נכנסת להליך פירוק, היא כבר נמצאת במצב של חדלות פירעון, שאינו מאפשר לה לשלם את החובות לנושים המבוטחים ובכללם לעובדים.

 

הגשת תביעה

מה עושים אם אי אפשר להגיש תביעה לבית המשפט ואם לחברה/עסק אין כסף לשלם חובותיה לעובדיה? במצבים כאלה נחלץ הביטוח הלאומי לעזרתם של העובדים. עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהתפרקה החברה שעבד בה, והמעביד נותר חייב לעובד בגין עבודתו אצלו לפני מועד התמוטטותו, יפוצה על ידי המוסד לבטוח לאומי. אולם חשוב לציין, כי המוסד לביטוח לאומי אינו מכיר בכל הרכיבים המגיעים לעובדים.על פי החוק, זכאי עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה התפרקה, לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי. הגמלה משולמת במקום אותו שכר שנמנע מהעובד בגין פשיטת הרגל. הגמלה כוללת את: שכר עבודה, פיצויי פיטורין ותשלום לקופות גמל כמתחייב בחוק.את התביעה לגמלה יש להגיש למפרק או לנאמן (לא למוסד לביטוח לאומי) על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין מקור בלבד, בצירוף מסמכים להוכחת החוב.במשרדנו מתמחים בדיני עבודה ובמימוש זכויות עובדים. יש לנו ניסיון עשיר מאוד בייצוג עובדים ובמקרים בהם חברה פושטת רגל ופוגעת בזכויות העובדים.

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.