Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חברת עורכי דין ונוטריון

מחיקת חובות

צו כינוס נכסים – מתי הוא מתרחש

​המושג כינוס נכסים משמעותו איסוף הנכסים , והשתלטות עליהם. 
צו כינוס נכסים הוא צו שאותו מוציא שופט או ראש ההוצאה לפועל ומטרתו היא להשתלט על הנכסים של האדם החייב כספים.

 

צו כינוס נכסים יש לו כמה מטרות שהן:

לעתים נותנים צו כינוס נכסים כדי למנוע מצב שבו האדם האלמוני החייב כספים לנושים יעלים את הנכס השייך לו, וכך יגן על רכושו למרות החובות הרבים שיש לו.

סיבה נוספת שבגללה ניתן צו כינוס נכסים היא כדי למנוע מצב שבו רק אחד מבין הנושים יממש את הנכס  כדי להחזיר לעצמו את החוב שהאלמוני חייב לו, וכך יפסידו כל הנושים האחרים שהאלמוני חייב להם כספים. צו כינוס מאפשר בעצם חלוקה שוויונית של נכסי החייב בין כל הנושים השונים.

צו כינוס נכסים יכול גם להגן על החייב האלמוני ולמנוע מצב שבו אחד הנושים יאיים אליו שאם הוא לא מחזיר לו את חובו, אזי יהיה עליו למכור את אחד מנכסיו כדי להחזיר את החוב.
 

מי שמוציא צו כינוס נכסים הוא שופט או ראש ההוצאה לפועל וההליך הנ"ל יכול להתרחש בכמה וכמה מצבים שהם:

צו כינוס נכסים במהלך הליך של פשיטת רגל – צו כינוס נכסים הוא שלב חשוב בהליך של פשיטת רגל, אין הליך של פשיטת רגל ללא צו כינוס נכסים , לאחר צו כינוס נכסים, האדם החייב מוגן מכל הליך לגביית חובות שיתבצע נגדו, אך יחד עם זאת הוא כבר יכול להפנים ולהבין שהוא צפוי לאבד את נכסיו וכי נכסיו ימכרו והכסף שיתקבל יתחלק בצורה שוויונית בין הנושים השונים.

צו כינוס נכסים בהתאם לחוק ההוצאה לפועל – ע"פ חוק ההוצאה לפועל מותר להוצאה לפועל להוציא צו כינוס נכסים לאחד מנכסי החייב , וזאת כדי למכור את הנכס ולסלק את חובו של החייב וכך למשל כאשר אדם שאינו עומד בחובות המשכנתא והבנק פתח לו תיק בהוצאה לפועל, אזי במקרה כזה ראש ההוצאה לפועל ימכור את הרכב של החייב כדי לסלק את החוב של החייב.

עורך דין בפשיטות רגל - הקדמה

מספרם הרב של תיקי ההוצאה לפועל בישראל הוא, בין היתר, תוצר של התנהלות כלכלית פתוחה ולא אחראית של הבנקים ורשויות המדינה המאפשרים אשראים והלוואות מדינה תחת ביטחונות בלתי ראויים וכן השוק המסחרי המקומי המאפשר שימוש בלתי מוגבל בשיקים מעותדים ושלעיתים במועד פירעונם אין כבר יכולת תשלום מתאימה.


יהיה זה לא הוגן להטיל את מלוא האשמה על האחר ולא על החייב. בסופו של יום "ברור כשמש" כי החייב הוא שטעה, הוא שניהל והוא שהתחייב בין אם בשמו או בשם חברה בבעלותו, הוא שערב לחברה והוא שלבסוף כשל. זה קורה וזה עוד יקרה להרבה לפניו ולהרבה אחריו. זה קורה כי הוא העיז וניסה. לולא עשה ולולא ניסה לא היה קורה דבר. לולא עשה ולולא ניסה לא היו לו אף הסיכויים להצליח ולשנות את מעמדו הכלכלי לתמיד.


הסיבות לכשל כלכלי עסקי הן רבות ומגוונות: מיקום לא טוב לעסק, שיווק מוטעה, כוח אדם לא ראוי או לא מקצועי, שינויים במוצר, שינויים בשוק המוצר, התעייפות ההנהלה, שחיקה, התרחבות מהירה מדי של העסק, התנהלות אשראית מסוכנת ובלתי אחראית, חוסר הון עצמי מספק ועוד כהנה וכהנה סיבות.


ניתן לחלק את מרבית החייבים לשתי קטגוריות עיקריות:

קטגוריה אחת הינם החייבים הנושאים חוב בסכומים של עשרות אלפי שקלים והנובע בעיקר מהוצאות אשר עולות על הכנסות התא המשפחתי.

קטגוריה שנייה הינם החייבים שניהלו עסק שכשל בדרך כזו או אחרת. החוב יכול לנבוע מערבותם לחובות חברה בבעלותם או בשל ניהולם עסק תחת עוסק מורשה.


ספר זה מציג את נסיונו רב השנים של הכותב בתחום ייצוג חייבים. נבחן בבחינה פרקטית את התמורות והשינויים שחלו בשנים האחרונות על המתמודדים בחובות כספיים, ואת יישום המערכת המשפטית הלכה למעשה את כוונת המחוקק בהליכים השונים שבהתמודדות חייבים עם חובותיהם.


נבחן בעיקר את אפשרויות החייב הפרטי והאישי אף אם המדובר בחובות הנובעים מערבות אישית לחברה שבה היה מנהל, ערב או בעל מניות.

פשיטת רגל ניהול חובות

במידה ומבקש חייב להתחיל בהליכי פשיטת רגל יתבקש הוא במילוי בקשה לפשיטת רגל, דין וחשבון לנכסיו, הכנסותיו והוצאותיו וכן בכתב ויתור סודיות, תצהיר הסתבכות ומסמכים נוספים וכפי שיפורט בהמשך.


לאחר מילוי הטפסים (ומומלץ בחום כי הדבר יעשה באמצעות עורך דין בתחום) מוגשים הטפסים כולם לבדיקת הכונס הרשמי ואם אלה ערוכים נכונה, יקבל ויחד עם ההגשה אישור לפתיחת התיק בבית המשפט המחוזי.

 

עם אישור הכונס את המסמכים וכי אין לו התנגדות בסיסית ראשונית לקבלת החייב להליך, ייתן הכונס את הסכמתו למתן צו הכינוס ויקבע לחייב סכום תשלום חודשי. עם מתן צו הכינוס מבית המשפט המחוזי יינתן לחייב עיכוב הליכי ההוצאה לפועל שאותו ימסור בכל תיק הוצאה לפועל המתנהל כנגדו ולרוב אף יכיל הצו את שם המנהל המיוחד שמונה לחייב בהליך פשיטת הרגל.


כמו כן, מחויב החייב לשגר לכל אחד מנושיו המופיע ברשימת נושיו, את עותק צו הכינוס.
הכונס הרשמי יפרסם מודעות על בקשת החייב וצו הכינוס שניתן כנגדו ומאותה עת מתחיל מרוץ הזמן לנושים להגיש בתוך ששה חודשים ממועד זה את הוכחות החוב כנגד החייב.


להוכחות החוב כאמור יצורפו כל הוכחות הנושה לעצם החוב או החיוב ולחייב אפשרות להשיג על החוב אפילו אם לא עשה בהליך העיקרי ולא התגונן מעולם כנגד התביעה.


הנסיון מלמד שלא מעט מהנושים זונחים את ההליך כאשר עליהם להגיש הוכחות חוב ולהתחיל בהליך חדש כנגד החייב ולא מעט מהם מתייאשים מהמשך נסיון הגבייה מהחייב.

 

לאחר שחלף המועד להגשת הוכחות החוב, יתקיימו אסיפות נושים.


יצויין כי ישנם מחוזות שבהם לא יתקיימו אסיפות נושים בשל מיעוט הגעת הנושים והתעניינותם הדלה בהליך.


במועד אסיפות הנושים יכולים הנושים לשאול את החייב והמנהל המיוחד שנתמנה לחייב, שאלות בגין יכולתו או נכסיו וכן יכול להעשות נסיון החייב בהסדר עם נושיו טרם הכרזתו כפושט רגל.


לאחר מועד זה ימתין החייב למועד שיקבע להכרזתו כפושט רגל, לרוב בתום שנה לערך מיום צו הכינוס.
לאחר הכרזת החייב כפושט רגל עומדת לחייב הזכות לבקשת הפטר מחובות וכפי שיובהר להלן.


בכל משך הליך פשיטת הרגל מחויב החייב לשמור על תום לב ושלא לנצל לרעה את ההליך ואת עיכוב ההליכים שניתן לו ולשתף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי והמנהל המיוחד.


זאת ועוד. מיום צו הכינוס ועד הפטר החייב מחויב זה בתשלום חודשי שיקבע לו וכן בהגשת דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו ואשר יכיל אף מידע על כל שינוי משמעותי בהתנהלותו כגון: מעבר דירה, הוצאות חודשיות מיוחדות ושונות מהרגיל, הולדת ילד, מחלה, נישואין, גירושין , החלפת מקום עבודה, שינוי בשכר וכו'.

דברי המחבר הספר "ניהול חובות"

מנסיוני רב השנים נכתב ספר זה בתחום ניהול החובות וההפטר מהם.

ספר זה בוחן בחינה פרקטית את התמורות והשינויים שחלו בשנים האחרונות על המתמודדים בחובות כספיים, ואת יישום המערכת המשפטית הלכה למעשה את כוונת המחוקק בהליכים השונים שבהתמודדות החייבים עם חובותיהם.
קרא עוד

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.