Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

2 נקודות


                 מס' סעיף
   תקנה    תיאור מקוצר של העבירה
   38 (א)    נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
   83ב (א)    נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
   90 (ו)    גרירת רכב שלא בבטיחות
   91 (א)    גרירת מכונה ניידת שלא כדין
   91 (ב)    גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
   91 (ג)    גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
   91 (ו)    גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
   91 (ז)    גרירה באופנוע בלא היתר
   97 (א)(ב) (ג)    נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

עברון מחלקת תעבורה משפטית

תקנה    תיאור מקוצר של העבירה
21 (ב)(3)    הפרעה או עיכוב תנועה
22 (א) 64 (ד)    אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
22 (א)    אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
28 (ב)    נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
36 (ה)    כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
45    נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
47 (א)
47 (ה) (2)    עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
48 (ב)
ו-(ג)    עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

57    חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
67 (א)    לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
85 (א)(3)    הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
85 (א)(2)(ב)    הובלת מטען המגביל שדה ראיה
93 (א)(1)    אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
95 (ד)    נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103    נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

 

מחלקת תעבורה בראשות עו"ד רויטל מוסקוביץ
(פקד משטרת התעבורה מרכז בדימוס)

האם אקבל נקודות בגין העבירה שביצעתי?
כל התשובות כאן

6 נקודות

מס' סעיף
פקודה    תקנה    תיאור מקוצר של העבירה
2        נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
62(2)        נהיגת רכב בקלות ראש
   21 (ג)    נהיגה בלא זהירות
   22 (א)    אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
   22 (א)    אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
   22 (א)
36 (ד)    נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
   23 (א)(1)(2)    אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
   26 (4)
27(ג)    נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
   33 (א)    נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
   36 (ג)    נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
   35, 46(א)    נהיגה שלא בימין הדרך
   37    נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
   39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)    נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
   47 (ד)(3)(4)
47 (ח)    עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
   64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68    אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
   65
83 א    כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
   83 ב (א)    נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
   85(א)(6)
86 (1),(2),(3)    הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
   155    הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

 

8 נקודות

מס' סעיף
פקודה    תקנה    תיאור מקוצר של העבירה
10(א)        רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
38(3)    21(ב)(2)    תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
   21(ב)(4)
26(1)    התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
   27 (א)    נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
   44 (א)    פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
   47(ה)(1)ו-(ז)    עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
   54 (א)
22(2)    מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
   54(א)
22(א)    מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
   56 (א)(1),(2),(3),(4)    אי עצירה לפני מפגש רכבת
   64 (ד)
22 (א)    נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
   64(ה)    נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
   85 (א)(4)    הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
   85(ד)(1)
ו- (ה)(3)    הובלת מטען החורג ממידות הרכב
   85א (ו)(1)
(3)ו-(4)    הובלת מכולה בניגוד לתקנות
   168    שעות נהיגה מעל למותר
   308 (ד)    נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
   364ד(ב)    נהיגה ללא טכוגרף תקין
   364ה(ג)    נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס' סעיף
פקודה    תקנה    תיאור מקוצר של העבירה
סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977        גרימת מוות ברשלנות
64(א)        הפקרה אחרי פגיעה
   22(א)
54(א)    מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
   22(א)
54(א)    מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
   47(ד)
ו-(ה)(5)    עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
   64(ג)
22(א)    אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
   64(ד)
22(א)    אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
   64(ד)
22(א)    נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
   67(א)    לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
   85(א)(5)    הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
62(3)    26(2)
169ב    נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
67        נהיגת רכב בזמן פסילה

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.