Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

דברי המחבר הספר "ניהול חובות"

נסיוני רב השנים נכתב ספר זה בתחום ניהול החובות וההפטר מהם.

ספר זה בוחן בחינה פרקטית את התמורות והשינויים שחלו בשנים האחרונות על המתמודדים בחובות כספיים, ואת יישום המערכת המשפטית הלכה למעשה את כוונת המחוקק בהליכים השונים שבהתמודדות החייבים עם חובותיהם.

הספר בוחן בעיקר את אפשרויות החייב, אף אם המדובר בחובות הנובעים מערבות אישית לחברה שבה היה מנהל, ערב או בעל מניות.

עם השנים מתוקנים באורח איטי חוקי ותקנות ההוצאה לפועל וכן הנהלים השונים שבהליכי פשיטת רגל וכל זאת כדי להתאימם לקצב המהיר של העולם המסחרי המודרני ולקצב גידול בעלי החוב בישראל.

כל בעל עסק מכיר בוודאי חבר למקצוע, ספק או לקוח שנקלע לקשיים עיסקיים וחובות אישיים הנאמדים במאות אלפי שקלים ואף יותר מכך, וברוב המקרים נובעים אלה מניהול עסק בתום לב וברצון עז בהצלחתו, תוך ניצול מרבית משאביו הכלכליים שהוזרמו לעסק החדש או הוותיק ובציפייה שאפתנית ורצון בעשייה שתניב רווחים נאים ותנאי פרנסה לשנים רבות.

לכל אחד מאיתנו, גם לאלה שאינם עורכי דין ועוסקים בתחום זה, יש מכרים וסיפורים רבים על היחלצותם בדרך פלא ובהסדרים מזעריים של בעלי חוב גדולים.

הפרקטיקה, כך מתברר, מספרת אף היא לעיתים רחוקות סיפורי היחלצות שכאלה, אך לכך נלווים לרוב מקרים יוצאי דופן שאינם מהווים את הכלל או העיקר.

שבחרתי לפני שנים להעמיד משרד המתמחה, בין היתר, בייצוג חייבים, ראיתי לנגד עיניי את הקושי הרב וההתמודדות הכלכלית והפסיכולוגית שבתחום זה, אך גם את האתגר, הסיפוק וההצלחה האדירה שבהבאת חייבים להפטר סופי לחובותיהם ויציאתם חזרה לחברה הכלכלית החופשית והשבת גאוותם וביטחונם בהמשך עשייה.

ניהול משבר כזה של חובות כספיים גדולים הינו אתגר ענק בפני כל אדם וכל משפחה. ההתמודדות עם האתגר יוצרת השלכות בכל תחומי החיים על החייב, הוריו, זוגתו, ילדיו, עובדיו לשעבר, ספקיו לשעבר, לקוחותיו לשעבר, רשויות המדינה והחברה בכלל.

בחירת החייב את המסלול הנכון והמתאים לו ביותר לניהול חובותיו, תלוי מאוד במידע המוקדם שיהיה בידיו ובתמיכת בני משפחתו ויקיריו. ההליכה בדרך הנכונה יכולה להוביל חייב אשר נקלע לחובות גדולים בתום לב, להיחלץ מכך במסגרת החוק ותוך תמיכת המדינה ולעיתים אף נושים רבים, ובלבד שאלה ידעו כי מיצו כנגדו את כל הליכי הגבייה האפשריים וכי שיתף עמם פעולה. לאחר מיצוי הליכי הגבייה עובר מאזן הכוחות  לטובת החייב והשבתו לחברה כאורגן כלכלי חיובי ותורם.

ניהול החובות בדרך של הבראת החברה או הסדרים פרטיים
הסדר הבראה לחברה והסדר אגב לבעלי החברה
בשנים האחרונות, ועם היקלעותן של חברות רבות לקשיים המעמידים בסימן שאלה ובסכנה את פעילות החברה, משתמשים יותר ויותר חברות "במנוף המשפטי" של הבראת החברה באמצעות הסדר נושים המחייב את כל נושיה, באמצעותו תוכל החברה לשקם עסקיה ופעילותה ולצאת לדרך חדשה ובדרך אגב אף לפתור את בעלי המניות מערבותם לחובות החברה.

הסדר נושים פרטי תוך המשך התנהלות רגילה
מרבית העסקים הנקלעים לקשיים תזרימיים יפעלו בתחילה במשאביהם האחרונים וינסו לשמר הקיים מבלי לבצע הליך משמעותי קיצוני.
במקרים רבים ניצול המשאבים האחרונים יכלול אף את כל חסכונותיהם האישיים של בעלי המניות, ובהעדר שינויים משמעותיים בהתנהלות העיסקית יכול הדבר לגרור הפסד הכספים ואף איבוד סיכויי הסדר עתידיים.

הסדר נושים פרטי תוך הקמת עסק חדש
לא פעם הגיעו למשרדי חייבים שבמהלך שנים רבות ניסו בהקמת עסק אחר עסק בנסיון לפתור את בעיית החובות הנגררת מהעסק שכשל לפני שנים רבות.
פתיחת עסק חלופי או עסק חדש באותו תחום פעילות גורר את החייב לפתיחת עסק חדש עם גרעון הון התחלתי שלילי ועם אפשרויות קטנות הרבה יותר לקבלת אשראי בנקאי או אשראי ספקים גדול או אפילו כמקודם.


הסדר נושים פרטי בשלבים
חייבים רבים בוחרים בתחילה במסלול האמונה. האמונה שלהם זה כלל לא יקרה כבר חלף, כי הרי החובות כבר בפתחם ולכן נבחר המסלול החדש: "זה יסתדר".

פרק זה מתייחס כמובן לאופטימיים שבין החייבים ואין לי כל כוונה לקלקל את מצב הרוח המרומם רק במעט גם כך. לא פעם ניחן ייעוצי בתחום זה, בין אופטימיות חמימה לפסימיות זהירה. ככה יש להתייחס לדברים. אין זה סוף העולם אך יש לנהל אתגר או משבר זה במקצועיות ולא באמונה בלבד.


סיכויי ההסדרים, על סוגיהם
1. סיכויי ניהול החובות בדרך של הבראת החברה או הסדרים פרטיים
2. סיכויי הסדר נושים פרטי תוך המשך התנהלות רגילה
3. סיכויי הסדר נושים פרטי תוך הקמת עסק חדש
4. סיכויי הסדר נושים פרטי בשלבים

פשיטת רגל ניהול חובות

במידה ומבקש חייב להתחיל בהליכי פשיטת רגל יתבקש הוא במילוי בקשה לפשיטת רגל, דין וחשבון לנכסיו, הכנסותיו והוצאותיו וכן בכתב ויתור סודיות, תצהיר הסתבכות ומסמכים נוספים וכפי שיפורט בהמשך.


לאחר מילוי הטפסים (ומומלץ בחום כי הדבר יעשה באמצעות עורך דין בתחום) מוגשים הטפסים כולם לבדיקת הכונס הרשמי ואם אלה ערוכים נכונה, יקבל ויחד עם ההגשה אישור לפתיחת התיק בבית המשפט המחוזי.

 

עם אישור הכונס את המסמכים וכי אין לו התנגדות בסיסית ראשונית לקבלת החייב להליך, ייתן הכונס את הסכמתו למתן צו הכינוס ויקבע לחייב סכום תשלום חודשי. עם מתן צו הכינוס מבית המשפט המחוזי יינתן לחייב עיכוב הליכי ההוצאה לפועל שאותו ימסור בכל תיק הוצאה לפועל המתנהל כנגדו ולרוב אף יכיל הצו את שם המנהל המיוחד שמונה לחייב בהליך פשיטת הרגל.


כמו כן, מחויב החייב לשגר לכל אחד מנושיו המופיע ברשימת נושיו, את עותק צו הכינוס.
הכונס הרשמי יפרסם מודעות על בקשת החייב וצו הכינוס שניתן כנגדו ומאותה עת מתחיל מרוץ הזמן לנושים להגיש בתוך ששה חודשים ממועד זה את הוכחות החוב כנגד החייב.


להוכחות החוב כאמור יצורפו כל הוכחות הנושה לעצם החוב או החיוב ולחייב אפשרות להשיג על החוב אפילו אם לא עשה בהליך העיקרי ולא התגונן מעולם כנגד התביעה.


הנסיון מלמד שלא מעט מהנושים זונחים את ההליך כאשר עליהם להגיש הוכחות חוב ולהתחיל בהליך חדש כנגד החייב ולא מעט מהם מתייאשים מהמשך נסיון הגבייה מהחייב.

 

לאחר שחלף המועד להגשת הוכחות החוב, יתקיימו אסיפות נושים.


יצויין כי ישנם מחוזות שבהם לא יתקיימו אסיפות נושים בשל מיעוט הגעת הנושים והתעניינותם הדלה בהליך.


במועד אסיפות הנושים יכולים הנושים לשאול את החייב והמנהל המיוחד שנתמנה לחייב, שאלות בגין יכולתו או נכסיו וכן יכול להעשות נסיון החייב בהסדר עם נושיו טרם הכרזתו כפושט רגל.


לאחר מועד זה ימתין החייב למועד שיקבע להכרזתו כפושט רגל, לרוב בתום שנה לערך מיום צו הכינוס.
לאחר הכרזת החייב כפושט רגל עומדת לחייב הזכות לבקשת הפטר מחובות וכפי שיובהר להלן.


בכל משך הליך פשיטת הרגל מחויב החייב לשמור על תום לב ושלא לנצל לרעה את ההליך ואת עיכוב ההליכים שניתן לו ולשתף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי והמנהל המיוחד.


זאת ועוד. מיום צו הכינוס ועד הפטר החייב מחויב זה בתשלום חודשי שיקבע לו וכן בהגשת דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו ואשר יכיל אף מידע על כל שינוי משמעותי בהתנהלותו כגון: מעבר דירה, הוצאות חודשיות מיוחדות ושונות מהרגיל, הולדת ילד, מחלה, נישואין, גירושין , החלפת מקום עבודה, שינוי בשכר וכו'.

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.