Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חוזה להשכרת דירה

שכרת או שכירות דירה היא פעולה נפוצה. בשל הקושי לרכוש דירה, זוגות רבים, יחידים ומשפחות נאלצים פעמים רבות להתגורר בשכירות. עם זאת, על אף שמדובר על שכירות דירה "בלבד" ולא רכישה, ישנם מספר דברים שרצוי לשים לב אליהם בבואנו לשכור דירה:


מה לבדוק?


השוכר חייב לחשוב על הבדיקות הבאות:


בדיקת מצבה הפיסי של הדירה- בדיקת מצבה הפיסי של הדירה בטרם חתימה על חוזה להשכרת דירה, כפי שיודע כל עורך דין מקרקעין, הינו תנאי הכרחי לחתימה על חוזה להשכרת דירה.


בדיקת מצבה הפיסי של הדירה יחסוך מאיתנו, לאחר כניסתנו לדירה, עגמת נפש רבה- אם המדובר בצנרת לא תקינה, מערכת חשמל מסוכנת, בניין מתפורר, דלת הניתנת לפריצה בקלות, סכנות לנפילה מהגובה, בעיות תברואה ועוד.


יתרה מכך, בעת חתימה על חוזה להשכרת דירה, נהוג לציין כי השוכר בדק את מצבה הפיסי של הדירה. במידה ולאחר הכניסה לדירה מתגלה בעיה נוספת בדירה, יש לדווח עליה מיידית לבעל הדירה.


פגיעה במצבה הפיסי של הדירה עלול לגרור התדיינות משפטית בגין נזקים שנגרמו לדירה.


עקרונות חשובים בהסכם השכירות


1. פרטי הצדדים לחוזה- בפרק זה, נכתוב את שמנו, מספר הזהות וכתובתנו למשלוח מכתבים. כמו כן, נוסיף את תאריך החתימה על חוזה להשכרת דירה.


2. פרק מבוא- בפרק זה, מצהירים הצדדים לחוזה להשכרת דירה על כוונותיהם לשכור ולהשכיר את הדירה.


3. הפרק המרכזי- בפרק זה, יציינו הצדדים מהי תקופת השכירות, מהו גובה דמי שכר הדירה, תאריך תשלום שכר הדירה, מספר התשלומים, אי תחולת חוק הגנת הדייר, הצהרת השוכר כי יישא בתשלומי ארנונה, מים, חשמל, גז וועד בית, הצהרה כי הצדדים בדקו את מצב הדירה, פירוט הריהוט בדירה שבבעלות המשכיר, הסכמה כי המשכיר יהיה רשאי לערוך ביקור בדירה, איסור על השכרת משנה, התחייבות המשכיר לתקן ליקויים.


4. ערבויות- בפרק חשוב זה, מתחייב השוכר להמציא למשכיר ערבויות לתשלום שכר הדירה והיטלים שונים. מקובל להפקיד בידי המשכיר שטר חוב, ערבות בנקאית או ערבות צד ג' וכן שטר ביטחון.


5. חתימה- הצדדים יחתמו בחתימתם על החוזה, ובראשי תיבות על כל עמוד בחוזה.


לסיכום, בחוזה להשכרת דירה, רצוי לבדוק את מצבה הפיסי של הדירה בטרם חתימה על חוזה . בחוזה להשכרת דירה יש לציין את פרטי השוכר והמשכיר, הצהרות הצדדים, הסכמות הצדדים, צירוף ערבויות וחתימות.

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.